Oferta educationala


Școala noastră oferă elevilor, pentru anul școlar 2016-2017, un curriculum echilibrat, îmbinând eficient Curriculum Național cu cel local.

Oferta educațională a şcolii este centrată pe curriculum obligatoriu, şcoala având posibilitatea să-şi elaboreze C.D.Ş-ul.

Prin oferta educaţională propusă se urmăreşte:

  • o determinare multiplă-fixându-ne ţintele strategice ale dezvoltării şi pe de altă parte situaţia, condiţiile şi resursele concrete ale şcolii şi ale comunităţii;
  • oferta a fost elaborată în funcţie de mediul şi condiţiile concrete în care ne desfăşurăm activitatea, de oportunităţi sau ameninţările apărute în dezvoltarea instituţională;
  • finalitatea – pregătirea elevilor pentru evaluarea nationala şi promovarea într-o treaptă superioară de învăţământ.

Oferta curriculară 2016 – 2017

Curriculum la decizia școlii – Opționale 2016 – 2017

Sari la conținut