Comisia de Asigurare a Calitatii


Activitatea C.E.A.C. a avut în vedere faptul că sistemul de asigurare a calităţii trebuie să devină un instrument fundamental al dezvoltării instituţionale si profesionale, arătând unde se pot aduce îmbunătăţiri astfel încât acestea să devină ţinte strategice pentru dezvoltarea ulterioară a scolii.

Pe parcursul semestrului I membrii comisiei s-au preocupat de completarea dosarului comisiei urmărind documentaţia elaborată de Inspectoratul Scolar Judeţean si de A.R.A.C.I.P. si de cunoastere a acesteia, de elaborarea unor proceduri pentru diverse activităţi, de completarea integrala si in timpul cerut a datelor scolii din platforma A.R.A.C.I.P.,  de întocmirea raportului de evaluare internă a calităţii.

Raport anual de evaluare internă a calității 2015 – 2016

Raport anual de evaluare internă a calității 2014 – 2015

Raport anual de evaluare internă a calității 2013 – 2014

Sari la conținut