Obiective strategice


OBIECTIVELE PROPUSE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII

ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020


La nivelul școlii noastre, echipa managerială urmărește pentru anul școlar 2019-2020:

 • creşterea nivelului de pregătire al elevilor.
 • realizarea de lecţii cu caracter activ-participativ şi promovarea experienţelor dobândite cu acest prilej
 • crearea unei atmosfere de respect reciproc şi de respect al muncii sub toate formele ei
 • crearea unei legături cât mai strânse cu familiile, prin profesorii diriginţi
 • găsirea unor metode cât mai eficiente pentru prevenirea abandonului şcolar
 • organizarea de acţiuni cu scop de ridicare a nivelului cultural al elevilor
 • realizarea de programe de pregătire specială cu elevii cu capacităţi deosebite sau cu cerinte speciale şi promovarea acestor rezultate
 • organizarea de acţiuni care au drept scop ridicarea nivelului de cultură şi civilizaţie al elevilor
 • atragerea de fonduri europene pentru dezvoltarea bazei materiale a şcolii şi creşterea calităţii procesului de învăţământ
 • realizarea unei gestionări eficiente, nepreferenţiale şi pe baza criteriilor de prioritate a fondurilor provenite de la bugetul local ca şi celor extrabugetare
 • participarea la proiecte organizate de Primărie şi alţi reprezentanţi
 • colaborarea cu organele de ordine reprezentate de Poliţie, Jandarmerie în scopul prevenirii actelor de delicvenţă.
 • internaționalizarea școlii: proiecte Erasmus+ și eTwinning
 • siguranța copiilor în mediul online

Sari la conținut