Despre noi


Școala noastră dorește să fie o structură flexibilă, deschisă, urmând modelul educațional european, axat pe colaborarea între școala, familie și comunitatea locală într-un sistem integrat.

Învăţământul  trebuie să contribuie prin oferta educaţională şi calitatea formării profesionale a absolvenţilor la realizarea unei cât mai bune inserţii a acestora pe piaţa muncii, la dezvoltarea durabilă a comunităţilor, în condiţiile asigurării coeziunii economice şi sociale.

Regulament de ordine interioară 2016 – 2017

ROFUIP – 2016

Baza de date a unității de învățământ – 2016

Sari la conținut